Policy


Hälsotillstånd


Klienten ansvarar själv för att informera om sitt hälsotillstånd och eventuella skador som kan komma att påverka eller påverkas av fysisk aktivitet samt kost. Klienten ansvarar själv för att se till att övningar i träningsschema utförs enligt anvisning.


Allergier


Klienten ansvarar själv för att informera om allergier eller känslighet förhållande till mat och dryck men även annat som kan kopplas till träning och kost.


Doping


WillPWR fitness AB tar avstånd till doping och förbehåller sig rätten att direkt avsluta samarbeten samt köpta tjänster med individer och företag som kan kopplas till försäljning, användning eller tillverkning av dopingklassade preparat eller liknande prestationshöjande medel. Ingen återbetalning sker vid sådant tillfälle. RF´s dopinglista ligger till grund.


Betalning


Betalning sker via faktura på 30 dagar. Fakturan skickas via e-post dagen du påbörjar ditt upplägg och får tillgång till inloggning.


Hantering av personuppgifter


Vi avser att endast samla in och behandla de personuppgifter som är relevanta och nödvändiga för ändamålet. Vi samlar normalt in uppgifter så som:

Insamling och hantering av övriga uppgifter försöker vi att minimera. Personuppgifterna kommer att behandlas tills tjänstens period är avslutad. Återkallande av samtycke sker genom kontakt via kontaktformuläret eller mail.


Tystnadsplikt


Samtlig information som du ger WillPWR fitness hanteras med tystnadsplikt. Vid enstaka fall kan information användas i form av marknadsföring. Detta endast i överensstämmelse med aktuell kund.


Marknadsföring


Det kan förekomma att klienters resultat mm. används i form av marknadsföring. Detta sker endast i överensstämmelse med aktuell kund. Du som klient används enbart i marknadsföring utefter ditt godkännande.